Cách xóa một trường thông tin trong bài viết

#1
minhf sử dụng chế độ RSS feed importer trong Xen 2, để leech bài, tuy nhiên cuối bài viết đều có có một dòng
"Bài viết [ tên bài viết+chèn link bài] được đăng trên [tên website+ chèn link]"
mình muốn xóa dòng trên mặc định trong cách bài viết sử dụng Rss leech bài thì xóa như thế nào?
Cảm ơn enxf.
 

More Thread Same Category

Top