[TH] iO Dark Mode

XF2 Style [TH] iO Dark Mode 2.1.3.0.0

No permission to download

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#1
LQD submitted a new resource:

iO Dark Mode - Almost as good as the iPhone

View attachment 1934
iO Dark Mode
Create a dynamic forum with this minimalist, vibrant dark theme. With concepts from Apple’s Human Interface Guidelines, your forum will be sleek and captivating. Make iO unique with category strips that automatically change color based on your primary brand color.
  • Built with the UI.X 2 framework
  • Clean typography
  • Uses material line icons
  • Full page animations on page load
  • Uses a tab bar at the bottom of the screen on mobile...
Read more about this resource...
 

vuicode

Registered
Joined
Nov 26, 2018
Messages
13
Reactions
12
Time online
0
Points
3
#2
sao mình cài đều bị lỗi nhỉ bạn
 

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#3

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#5

Attachments

vuicode

Registered
Joined
Nov 26, 2018
Messages
13
Reactions
12
Time online
0
Points
3
#6
mình mới test trên site, chỉ lỗi font thôi, khi add style thì để im nó chạy 1 chút là ok, đừng đụng là k bị lỗi như vậy
bạn dùng xenforo v2 bản nào vậy. mình đang dùng bản beta 4
 

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#7

vuicode

Registered
Joined
Nov 26, 2018
Messages
13
Reactions
12
Time online
0
Points
3
#8

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#9

Attachments

vuicode

Registered
Joined
Nov 26, 2018
Messages
13
Reactions
12
Time online
0
Points
3
#10
cài thêm ThemeHouse-UIX-2.0.11 nhé bạn
đã cài thêm và vẫn k đc. chắc do mình sài bản beta 4 nên gặp lỗi. cảm ơn bạn nhé
 

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#11
đã cài thêm và vẫn k đc. chắc do mình sài bản beta 4 nên gặp lỗi. cảm ơn bạn nhé
vâng bạn đợi bản 2.1.0 hoặc bạn cài 2.0.10 hay 2.0.11 rồi test thử xem sao nhé chứ beta dễ lỗi lắm :D
 

vuicode

Registered
Joined
Nov 26, 2018
Messages
13
Reactions
12
Time online
0
Points
3
#12
vâng bạn đợi bản 2.1.0 hoặc bạn cài 2.0.10 hay 2.0.11 rồi test thử xem sao nhé chứ beta dễ lỗi lắm :D
mình dùng bản beta 4 /giờ muốn lùi về bản thấp hơn đc k nhỉ. dữ liệu mình cũng kha khá.
 

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#13
mình dùng bản beta 4 /giờ muốn lùi về bản thấp hơn đc k nhỉ. dữ liệu mình cũng kha khá.
hì mình chưa lùi nên cũng k biết sao, nếu bạn muốn lùi thì bạn nên backup lại dữ liệu cho chắc, rồi tải bản upgrade thấp hơn xong up chồng xem sao :D
 

vuicode

Registered
Joined
Nov 26, 2018
Messages
13
Reactions
12
Time online
0
Points
3
#14
hì mình chưa lùi nên cũng k biết sao, nếu bạn muốn lùi thì bạn nên backup lại dữ liệu cho chắc, rồi tải bản upgrade thấp hơn xong up chồng xem sao :D
cách đso mình đã thử/ truy cập admin n báo cập nhập bản mới ngay. tưởng bạn biết cách hi. thế chắc chỉ có lên chứ k có lùi r :<
 

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#15
cách đso mình đã thử/ truy cập admin n báo cập nhập bản mới ngay. tưởng bạn biết cách hi. thế chắc chỉ có lên chứ k có lùi r :<
hì vậy phải chịu khó đợi bản 2.1.0 thôi, để mình tìm hiểu thêm về cái lùi này thử
 

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#16

psabvbt

Registered
Joined
Jan 6, 2019
Messages
4
Reactions
4
Time online
1m
Points
3
#17
sao mình like rồi mà nó cứ báo
You need to like resource in order to download it
Giúp mình với T_T
 

psabvbt

Registered
Joined
Jan 6, 2019
Messages
4
Reactions
4
Time online
1m
Points
3
#18
à được rồi, mình đọc chưa kỹ. Cảm ơn các bạn
 

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#19

ENXF NET

Staff member
Administrator
Moderator
+Lifetime VIP+
V.I.P Member
Registered
Joined
Nov 13, 2018
Messages
2,746
Reactions
13,828
Time online
4d 11h 22m
Points
513
#20
Top

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock